V Praze začíná být nedostatek praktických lékařů. Na jednu ordinaci připadá zhruba 1000 dětí

Dostupnost péče praktických lékařů se v Praze snižuje. Starší lékaři odcházejí do důchodů a ne za všechny se daří najít náhradu. Situaci zhoršila uprchlická vlna z Ukrajiny, protože na péči o cizince kvůli jazykové bariéře potřebuje lékař více času. Vyplývá to z odpovědí zástupců oblastí zdravotní péče v Praze.