Kontrola jako křivka U. Na jednom konci jsou drogy, na druhém zneužívané legální látky, říká adiktolog

Kontrola trhu s nelegálními drogami a zneužíváním legálně dostupných léků vypadá jako křivka U, a když je špatně nastavená, má extrémy na obou koncích, říká Viktor Mravčík, někdejší dlouholetý šéf Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. To je současná podoba protidrogové politiky Spojených států, na jedné straně jsou drogy z černého trhu a na druhé opioidy. „Odehrává se tam třetí vlna opioidové krize,“ upozorňuje.