Předsedové fotbalových institucí v Česku prodloužili vzájemnou smlouvu. Řešit budou i televizní práva

Spolupráce mezi Fotbalovou asociací České republiky (FAČR) a Ligovou fotbalovou asociací (LFA) bude trvat minimálně dalších pět let. Předsedové obou institucí podepsali novou rámcovou smlouvu. Petr Fousek a Dušan Svoboda se bavili i o prodeji televizních a marketingových práv pro další sezony.