‚Dokud čteme dystopie, tak svět ještě funguje.‘ Matěj Dadák nahlíží na rozpadlou Evropu příštích dekád

Když psal Matěj Dadák svůj román Lovci švábů, neuvědomoval si, že je to dystopie. Nálepku tomu dal až nakladatel. V knize, která se odehrává na přísně střežených česko-polských hranicích za zhruba 12 let, vykresluje Dadák zhroucené státy i světové organizace, celoevropskou válku, uprchlickou krizi a hlavní postavy žijící na opevněném statku.