Dopady těžby v dole Turów zmírní kilometr dlouhý val. Poroste na něm deset tisíc stromů

Přes kilometr dlouhý zemní val osázený stromy a keři má zmírnit dopady těžby v polském hnědouhelném dole Turów na obyvatele obcí na české straně hranice. Val by měl částečně zabránit některým negativním vlivům dolu na příhraniční oblasti, především zastíní těžební jámu při pohledu z české strany. S parametry valu se ve čtvrtek mohli lidé seznámit přímo v Uhelné na Liberecku, stavba by měla začít ještě letos na podzim.