Podepisování přes internet se odkládá, úřady nepřipravily aplikaci

Zákon o právu na digitální služby z roku 2019 slibuje ověření podpisu online a bez cesty k notáři. Žádný úřad ale zatím nepřipravil aplikaci, se kterou by to šlo na dálku a bezplatně.