Agrofert čerpal dotaci, dceřinka dodávala. Zemědělský audit vyměřil Česku pokutu nejen za střet zájmů

Střet zájmů, neinovativnost projektů, ale i podjatost hodnotitelů nebo třeba zapojení dceřinek Agrofertu do plnění projektů jiných firem z koncernu.
Taková pochybení popisuje závěrečná zpráva k zemědělskému auditu ke střetu zájmů. Dokument, na jehož základě dostalo Česko pokutu zhruba 82 milionů, nyní získal server iROZHLAS.cz.
„Údaje dokládají určitý vzorec, a sice že do většiny prověřovaných projektů udělených společnostem ze skupiny Agrofert byla zapojena jiná společnost z této skupiny jakožto zpracovatel projektu i jako subdodavatel,“ stojí například v dokumentu.