Akcie Uberu po zařazení do indexu S&P 500 prudce rostou

Akcie Uberu, globálního giganta v oblasti přepravy osob, v pátek v prodlouženém obchodování vzrostly o 5 % poté, co byla společnost zařazena do indexu S&P 500 a nahradila tak společnost Sealed Air Corp. Podle nedávné tiskové zprávy vstoupí tento posun v platnost před zahájením obvyklých obchodních hodin v pondělí 18. prosince.

Bylo pozorováno, že ceny akcií společností často zaznamenávají růst, když se objeví zpráva o jejich zařazení do indexu S&P 500. Důvodem je částečně nákup akcií manažery fondů, kteří pečlivě sledují tento benchmark, jenž prochází aktualizací každé čtvrtletí. Kromě toho musí společnosti také dodržovat určité podmínky ocenění a ziskovosti, aby splnily kritéria pro zařazení.

Společnost Uber debutovala na newyorské burze v roce 2019. Následovalo však počáteční období finančních turbulencí, protože společnost těžce nesla provozní náklady na uspokojivé vyplácení řidičů, aby si udržela konkurenceschopnost v podnikání s nízkými ziskovými maržemi. Společnost se spoléhala především na upravený zisk před úroky, zdaněním a odpisy, běžně označovaný zkratkou EBITDA, jako na preferovanou metriku.

Nakoupit akcie Uber Technologies, Inc. za $57.35 (1.72%)

Většina upraveného zisku EBITDA společnosti Uber pochází ze segmentu mobility. Společnosti se však podařilo proměnit svou činnost v oblasti doručování v ziskový podnik mnohem dříve, než se předpokládalo. Tento rychlý přechod k ziskovosti byl do značné míry ovlivněn zvýšenou rezervovaností investorů obávajících se recese vůči investicím do ztrátových společností. Významnou roli na cestě Uberu k ziskovosti sehrály také rostoucí příjmy z reklamy.

V reakci na provozní problémy společnost Uber v roce 2020 výrazně snížila počet zaměstnanců a zrušila více než 3 500 pracovních míst. Od té doby výkonné vedení společnosti usilovně pracuje na zlepšení struktury nákladů. Jedním z významných způsobů, jak Uber řídil své náklady, bylo snížení nákladů na doručování.

Za třetí čtvrtletí fiskálního roku společnost Uber oznámila čistý zisk ve výši 221 milionů USD při tržbách 9,29 miliardy USD. Celkem se společnosti Uber podařilo za poslední čtyři čtvrtletí nashromáždit zisk přesahující 1 miliardu dolarů.

Zdroj: Getty Images

Finanční ředitel společnosti Uber Dara Khosrowshahi sdělil vizi společnosti na setkání s investory v prosinci 2021. Řekl: “Nelson [Chai, odstupující finanční šéf Uberu] a můj cíl je vybudovat společnost, která dokáže zvyšovat tempo nejvyššího zisku velmi, velmi atraktivním tempem a po určitou dobu dále zvyšovat marže.” Dále provedl srovnání s technologickými titány, jako jsou Google, Facebook a Microsoft, a potvrdil, že Uber usiluje o dosažení jejich úrovně úspěchu.

Podle pravidel navržených agenturou S&P by složky indexu měly disponovat kladným ziskem v posledním čtvrtletí a v předchozích čtyřech čtvrtletích dohromady. Kromě toho musí mít složky indexu upravenou tržní kapitalizaci ve výši minimálně 14,5 miliardy USD.

Uber má v současnosti tržní kapitalizaci přibližně 118 miliard USD, což je výrazně nad touto hranicí. Pro srovnání, medián tržní kapitalizace společností zařazených do indexu S&P 500 je o něco vyšší než 31 miliard USD, čímž se společnost Uber řadí z hlediska tržní kapitalizace mezi společnostmi z indexu S&P 500 do nadprůměru.