George Soros, svérázný manažer hedgeových fondů: Filozofie elitního investora

George Soros, svérázný manažer hedgeových fondů, dosáhl významných ročních výnosů po odečtení poplatků za správu. Jeho vlajkový fond Quantum Fund je mezi investory ceněn. Navzdory nevraživosti, kterou vyvolávají jeho obchodní taktiky, a kontroverzím, jež obklopují jeho investiční filozofii, se Soros po desetiletí drží v čele světové investorské elity. V roce 1981 ho časopis Institutional Investor označil za „největšího správce peněz na světě“.

Sorosova filozofie

George Soros je krátkodobý spekulant. Uzavírá masivní sázky s vysokým pákovým efektem na směřování finančních trhů. Jeho slavný hedgeový fond je známý svou globální makrostrategií, jejíž filozofií je uzavírání masivních jednosměrných sázek na pohyb měnových kurzů, cen komodit, akcií, dluhopisů, derivátů a dalších aktiv na základě makroekonomické analýzy.

Jednoduše řečeno, Soros sází na to, že hodnota těchto investic buď poroste, nebo klesne. Soros studuje své cíle a nechává si diktovat pohyby různých finančních trhů a jejich účastníků. Filozofii své obchodní strategie označuje jako reflexivitu. Tato teorie se vyhýbá tradičním představám o tržním prostředí založeném na rovnováze, kde jsou všechny informace známé všem účastníkům trhu, a jsou tak zohledněny v cenách. Místo toho Soros věří, že samotní účastníci trhu přímo ovlivňují základní tržní faktory a že jejich iracionální chování vede k boomům a propadům, které představují investiční příležitosti.

Zajímavým příkladem jeho teorie v praxi jsou ceny bydlení. Když věřitelé usnadňují získání půjček, půjčuje si více lidí. S penězi v ruce tito lidé kupují domy, což vede k růstu poptávky po domech. Rostoucí poptávka vede k růstu cen. Vyšší ceny podněcují věřitele, aby půjčovali více peněz. Více peněz v rukou dlužníků má za následek rostoucí poptávku po bydlení a vzestupný cyklus, jehož výsledkem jsou ceny bydlení, které se vyšplhaly mnohem výše, než by odpovídalo ekonomickým základům. Jednání věřitelů a kupujících mělo přímý vliv na cenu komodity.

Zdroj: Buzfeed.com

Investice založená na myšlence, že trh s bydlením se zhroutí, by odrážela klasickou Sorosovu sázku. Prodej akcií stavitelů luxusních domů na krátko nebo prodej akcií hlavních poskytovatelů úvěrů na bydlení na krátko by byly dvě potenciální investice usilující o zisk, až boom na trhu s bydlením zkrachuje.

Hlavní obchody

Soros zůstane navždy v paměti jako „muž, který rozbil Bank of England“. Soros, známý měnový spekulant, neomezuje své úsilí na určitou geografickou oblast, ale při hledání příležitostí bral v úvahu celý svět. V září 1992 si vypůjčil britské libry v hodnotě miliard dolarů a převedl je na německé marky.

Když se libra zhroutila, Soros své věřitele splácel na základě nové, nižší hodnoty libry a během jediného dne obchodování získal do své kapsy více než miliardu dolarů z rozdílu mezi hodnotou libry a hodnoty marky. Po zrušení své pozice vydělal celkem téměř 2 miliardy dolarů.

Podobný tah provedl s asijskými měnami během asijské finanční krize v roce 1997, kdy se podílel na spekulativním šílenství, které vyústilo v pád bahtu (thajské měny). Tyto obchody byly tak efektivní, protože národní měny, proti kterým spekulanti sázeli, byly navázány na jiné měny, což znamená, že existovaly dohody o „podpoře“ měn, které zajišťovaly, že se budou obchodovat v určitém poměru vůči měně, na kterou byly navázány.

Když spekulanti uzavřeli své sázky, byli emitenti měn nuceni pokusit se udržet tento poměr nákupem svých měn na volném trhu. Když vládám došly peníze a byly nuceny od této snahy upustit, hodnoty měn prudce klesly.

Zdroj: Unsplash

Vlády žily ve strachu, že se Soros začne zajímat o jejich měny. Když tak učinil, přidali se další spekulanti, což bylo popsáno jako smečka vlků, která se vrhla na stádo losů. Obrovské množství peněz, které si spekulanti mohli půjčit a využít, znemožnilo menším vládám odolat útoku.

Navzdory mistrovským úspěchům ne každá sázka George Sorose vyšla v jeho prospěch. V roce 1987 předpověděl, že americké trhy budou nadále růst. Jeho fond během krachu přišel o 300 milionů dolarů, přestože za celý rok dosáhl nízkých dvouciferných výnosů.

V roce 1998 také prodělal 2 miliardy dolarů během ruské dluhové krize a v roce 1999 během technologické bubliny, kdy vsadil na pokles, přišel o 700 milionů dolarů. Ztráta ho zasáhla, a tak v očekávání růstu nakoupil velké částky. Když se trh nakonec zhroutil, přišel o téměř 3 miliardy dolarů.

Závěr

Obchodování jako George Soros není pro slabé povahy ani pro lehkou peněženku. Odvrácenou stranou velkých sázek a velkých zisků jsou velké výdaje a velké ztráty. Pokud si nemůžete dovolit přijmout ztrátu, nemůžete si dovolit sázet jako Soros. Zatímco většina obchodníků s globálními makro hedgeovými fondy je relativně tichý typ, který se vyhýbá pozornosti, zatímco vydělává své jmění, Soros zaujímá velmi veřejné postoje k řadě ekonomických a politických otázek.

Jeho veřejné postoje a velkolepý úspěch řadí Sorose do značné míry do třídy, která je sama o sobě. V průběhu více než tří desetiletí se téměř vždy rozhodl správně, čímž si získal zástupy příznivců mezi obchodníky a investory a zástupy odpůrců mezi těmi, kteří na jeho spekulativních aktivitách prodělali.