Česko oslavuje Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Mniši Slovanům přinesli písmo i víru

Apoštolové Slovanů, patroni Moravy nebo Spolupatroni Evropy. I tak označujeme slovanské věrozvěsty, bratry Cyrila a Mětoděje, kteří přišli v roce 863 ze Soluně na Velkou Moravu.