Jaké jsou výhody bitcoinu? Proč by i vás kryptoměny měly vlastně vůbec zajímat?

Za pouhých deset let bitcoin změnil svět. A to rozhodně není přehnané tvrzení. Dnes už víme, že stojíme na prahu nejen technologické, ale i sociální revoluce. Jaké jsou tedy hlavní výhody bitcoinu a jeho sítě?

Na úvod bychom čtenáře rádi upozornili, že se na ploše tohoto článku nebudeme do hloubky zabývat investováním do bitcoinu ani spekulacemi na jeho cenu. Jsme si plně vědomi, že právě tato témata mnozí z vás považují za hlavní výhody bitcoinu a kryptoměn obecně, ale zaměříme se na ně přímo v článku Jak vydělat na bitcoinu. Zde se naopak zaměříme spíše na technické vlastnosti bitcoinu, které mají význam a mohou nám jako jednotlivcům i společnosti přinést pozitivnější a lepší budoucnost.

Bitcoin nelze vytisknout

Jak neustále a rádi zmiňujeme, bitcoin je ze své podstaty vzácný. V době jeho vzniku (říjen 2008 a leden 2009) bylo jasně stanoveno, že celkový počet mincí nikdy nepřekročí 21 milionů. Navíc je stále obtížnější vytěžit jediný bitcoin. I když tyto skutečnosti nemusí mít přímý vliv na cenu, je důležité si uvědomit, že se jedná o omezený zdroj. Časté přirovnávání bitcoinu k jakémusi „digitálnímu zlatu“ je tedy zcela na místě.
Bitcoin je tak sám o sobě poměrně účinným nástrojem proti inflaci, nebo zde má alespoň silný potenciál. Zatímco žádná světová měna dnes není kryta zlatým standardem, bitcoin má svůj strop. Spojené státy mohou teoreticky s klidným srdcem pustit do oběhu biliony nových dolarů. Bezprecedentní inflace po celém světě by pak na sebe logicky nenechala dlouho čekat. Nechceme se zde pouštět do hlubokých ekonomických teorií, ale vzácnost bitcoinu je každopádně jednou z jeho zásadních výhod.

Zdroj: Unsplash

Decentralizace

Síť bitcoinů byla navržena tak, aby byla co nejtransparentnější a nejrovnostářštější. Zdrojový kód sítě byl napsán na bázi open source – to znamená, že je volně dostupný a každý do něj může nahlížet. Totéž platí pro blockchain, účetní knihu, v níž jsou zapsány všechny bitcoinové transakce od prvního dne – 3. ledna 2009.

Protože je bitcoinová síť postavena na myšlence peer-to-peer, jsou si všichni účastníci v podstatě rovni. Neexistuje žádná autorita, která by mohla transakce omezovat nebo například cenzurovat. Ano, je pravda, že například státy mohou usilovat o regulaci a burzy mohou omezovat transakce na svých vlastních platformách, ale jakmile jednou pošlete bitcoin z jedné adresy na druhou, nikdo vám v tom nemůže zabránit. Díky tomu je nemožné bitcoin padělat nebo jakkoli nepřátelsky ovlivňovat.

Anonymita

Zdroj: Getty Images

Myšlenka bitcoinu je založena také na anonymitě jeho uživatelů. Je sice pravda, že bitcoin není zcela anonymní v pravém slova smyslu, ale pokud nikomu neřeknete, která adresa peněženky je vaše, těšíte se v bitcoinové síti skutečně velké anonymitě.

Dnes se o bitcoinu často mluví jako o „pseudoanonymním“, ale z našeho pohledu to v podstatě znamená jen to, že si musíte dávat pozor na to, komu své soukromé informace sdělujete. Na tomto místě je třeba zmínit, že se jedná o druh citlivých údajů, které dnes musíte sdílet s naprostou většinou zavedených kryptoměnových burz a směnáren, ale nevidíme příliš důvodů, proč se něčeho takového obávat. Ano, určité budoucí riziko si v tomto ohledu lze představit při pomyšlení na možnou regulaci ze strany státních orgánů nebo daňových úřadů. Někdo by dokonce mohl namítnout, že je to v rozporu se samotnou myšlenkou kryptoměn. Ale na druhou stranu lze jen stěží předpokládat, že platební metoda, která se nachází ve stoprocentní byrokratické anarchii, bude někdy masově zavedena do společnosti.
Rychlé a dostupné transakce

Trh s kryptoměnami je otevřen 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Platby pomocí bitcoinů tedy můžete posílat nebo přijímat naprosto kdykoli, stejně jako třeba e-mail. Jedinou podmínkou je funkční připojení k internetu. V případě bitcoinu jsou poplatky za tyto transakce obvykle zanedbatelné a jejich zpracování netrvá déle než 10 minut.

Pohyb po světě

Bitcoin lze velmi snadno bezpečně uložit do trezoru. Pokud pracujete se softwarovou nebo hardwarovou peněženkou (více než doporučeno), v podstatě stačí udělat jediné. Je naučit se (nebo bezpečně zaznamenat) 12 až 24 náhodných anglických slov. Ta dohromady tvoří „seed“, který vám v případě potřeby umožní peněženku kdykoli obnovit. Nevadí, že již bude zničena nebo ztracena. Pořídíte si novou a vše obnovíte.
Teoretický příklad – pokud byste například utíkali přes hranice z nebezpečné země, můžete odejít prakticky nazí. Stačí mít v hlavě to semínko.
Prakticky neprolomitelné šifrování

Zdroj: Unsplash

Jak už jejich název napovídá, kryptoměny jsou založeny na kryptografii a šifrování. V tuto chvíli je síť bitcoinů již tak rozsáhlá a disponuje takovým složeným výpočetním výkonem, že na světě neexistuje stroj, který by dokázal celý ekosystém prolomit. Tato základní vlastnost Bitcoinu zaručuje jeho funkčnost, nezfalšovatelnost a přesnost.
Žádná inflace

Alespoň v klasickém slova smyslu. Bitcoin není závislý na žádné tradiční měně (FIAT) ani platebním systému. Svět bitcoinu je zcela odříznutý od všeho ostatního. Jak bylo uvedeno výše, je ze své podstaty vzácný.