Ministerstvo zemědělství u soudu zpochybňovalo změnu klimatu, odkazovalo se na konspirační teorii

Dokud nebudou pochyby o změně klimatu vyvráceny, je třeba pracovat s nejvyšší opatrností, hájilo ministerstvo zemědělství před soudem svoji nečinnost. Klimatickou žalobu prohrálo, s dalšími ministerstvy podalo kasační stížnost.