Austrálie patří mezi země nejlépe připravené na přijetí kryptoměn

Společnost Forex Suggest zveřejnila studii, která analyzovala různé faktory, jako je počet a dostupnost krypto bankomatů po celém světě, legislativa a daně týkající se kryptoměn, množství začínajících blockchainových společností a vyhledávání kryptoměn.

Studie odhalila, že na prvním místě žebříčku zemí s nejvyšším zájmem o kryptoměny se umístila Austrálie, kde bylo zjištěno 4 579 vyhledávání na 100 000 obyvatel, následovaná Spojeným královstvím a Irskem. Zjištění také ukázala, že trh s kryptoměnami v Austrálii rychle roste a od roku 2021 bude kryptoměny vlastnit téměř 18 % australské populace.

Celkově je Austrálie patnáctou nejpřipravenější zemí na kryptoměny na světě, a to shodně s Nizozemskem, přičemž obě země získaly na stupnici „připravenosti na kryptoměny“ 5,6 bodu z 10 možných.

Pokud jde o země, které jsou na přijetí kryptoměn nejpřipravenější, výzkum odhalil, že Hongkong, USA a Švýcarsko dosáhly na stupnici „kryptopřipravenosti“ nejvyššího skóre, přičemž Hongkong získal 8,6 bodu, následovaný 7,7 bodu z USA a 7,5 bodu ze Švýcarska.

Zdroj: Getty Images

První místo Hongkongu je dáno jeho malou rozlohou, díky níž má nejmenší plochu na jeden krypto bankomat, spolu s neexistencí daně z kapitálových výnosů z kryptoměn, díky čemuž je pro investory velmi atraktivní. Městský stát se také umístil na prvních třech místech ve třech ze sledovaných kategorií, jako je počet blockchainových start-upů na 100 000 obyvatel a počet krypto bankomatů v poměru k počtu obyvatel.

Spojené státy si nárokují druhé místo díky velkému počtu krypto bankomatů, které jsou v zemi k dispozici, více než desetkrát, resp. 3,6krát více na 100 000 obyvatel než u nejbližšího konkurenta, a také se umístily na třetím místě za nejmenší plochu připadající na jeden krypto bankomat, s jedním na každých 271 km, zatímco třetí místo Švýcarska je výsledkem vysokého umístění jak ve faktoru krypto bankomatů na 100 000 obyvatel, tak ve faktoru žádné daně z kapitálových výnosů.

Švýcarsko bylo také korunováno zemí s nejvyšším počtem blockchainových start-upů, celkem 1 128, tj. 12,9 na 100 000 obyvatel, těsně následovanou Hongkongem a Spojenými arabskými emiráty.

Z dalších zjištění také vyplývá, že sedm zemí se dělí o první místo v žebříčku nejnižších daní z kryptoměn díky tomu, že zisky z obchodování s kryptoměnami jsou pro fyzické osoby osvobozeny od daně z kapitálových výnosů. Těmito zeměmi jsou Hongkong, Švýcarsko, Panama, Portugalsko, Německo, Malajsie a Turecko.