Mercurius Pro radí: Nechte své peníze pracovat efektivně, vsaďte na asset management jako u S&P 500

Asset management je strategie správy investic, která se zaměřuje na efektivní využití finančních prostředků, s cílem dosáhnout co nejvyššího výnosu při co nejnižším riziku. Pokud chcete mít pod kontrolou své investice a zároveň maximalizovat výnos, je tato investiční strategie jasná volba.  Se základy asset managementu nás seznámí Jakub Šroler, CEO obchodníka s cennými papíry Mercurius Pro:

Zdroj: Canva

„Na úvod je třeba uvést tři základní prvky, na kterých je asset management vystavěný. Jedná se o diverzifikaci portfolia, aktivní správu portfolia a dlouhodobý investiční přístup. Synergie těchto tří prvků má za následek minimalizaci rizik a maximalizaci výnosů. Vaše finanční prostředky pracují efektivně a vy dosáhnete stabilního růstu.“

V rámci diverzifikace portfolia investoři rozloží své investice mezi různé typy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo komodity. Díky tomu minimalizují riziko v případě, že hodnota některých aktiv klesne, zatímco jiná zůstanou stabilní nebo dokonce vzrostou. Diverzifikace také umožňuje dosáhnout vyššího celkového výnosu a snížit volatilitu portfolia.

Aktivní správa portfolia znamená, že profesionální manažeři neustále monitorují trhy a investice a reagují na změny prostředí. Díky tomu mohou včas reagovat na příležitosti na trhu a minimalizovat rizika spojená s investicemi. Aktivní správa portfolia je klíčová pro dosažení dlouhodobého úspěchu a maximalizaci výnosů.

Posledním z klíčových prvků asset managementu je dlouhodobý investiční přístup. Investoři, kteří se rozhodnou pro tuto strategii, se zaměřují v první řadě na dlouhodobé výnosy a minimalizují krátkodobé výkyvy na trhu. Tento přístup je vhodný, pokud chcete dosáhnout stabilního růstu svých investic a minimalizovat rizika spojená s krátkodobými spekulacemi.

Jako příklad z praxe uvádí Jakub Šroler z Mercurius Pro pravidelné investice do S&P 500:

„Jedná se o pravidelné investování do 500 nejhodnotnějších firem v USA, přičemž minimální výše měsíční investice je 1 000,- Kč měsíčně. Výnos S&P 500 činil v letech 2011-2023 373 %, to je 13,5 % ročně se započtenými dividendami. Při investici v 10-ti letém horizontu máte 94% pravděpodobnost zisku a riziko ztráty se v případě 20-ti leté investice blíží téměř nule. Tento způsob investování je dostupný téměř každému a v dlouhodobém časovém horizontu je riziko nízké.“

Jakub Šroler

Pokud vás tato investiční strategie zaujala, je na místě otázka, jak s asset managementem začít. „Prvním krokem k úspěšnému asset managementu je vyhledat profesionálního investičního poradce nebo firmu, která vám pomůže sestavit vhodnou strategii a spravovat vaše investice. Je klíčové vybrat si skutečně spolehlivého a zkušeného partnera, který vám pomůže dosáhnout investičních cílů a minimalizovat spojená rizika. Asset management je i v nabídce služeb Mercurius Pro. O portfolia klientů se stará tým špičkových analytiků, a vždy hledá individuální řešení na míru a portfolia sestavuje po vzoru nejúspěšnějších investorů. “ radí Jakub Šroler.

Zdroj: Canva