Investiční pohled na akci Shopify Inc.

Hodnota akcií společnosti Shopify, která se zabývá elektronickým obchodováním, klesla poté, co organizace minulý měsíc oznámila své výsledky, a analytici z J.P. Morgan vyzývají investory, aby se chopili akcií, dokud jsou ceny nízké. Analytici Reginald Smith a Charles Pearce v úterý oznámili zahájení pokrytí společnosti Shopify a udělili jí rating Overweight a cílovou cenu 74 USD.

Akcie společnosti Shopify se v úterý vydaly na růstovou dráhu, když vzrostly o 1,7 % na 64,05 USD. Pozoruhodné je, že akcie pokračují v 11denním růstu v řadě, což je nejdelší vítězná série v historii společnosti, pokud budeme vycházet z dostupných údajů od roku 2015. Tento růst ceny akcií ostře kontrastuje s poklesem indexu S&P 500 o 0,2 %.

Smith a Pearce napsali zprávu nazvanou “Online výprodej, který si nechcete nechat ujít”, v níž vyzdvihli šíři produktů, snadnost použití a rozsah společnosti Shopify jako výrazné konkurenční výhody, a odůvodnili tak, proč by Shopify měla pokračovat v růstu na špičce v oboru. Zdůraznili několik důvodů k optimismu, pokud jde o budoucnost tohoto giganta v oblasti elektronického obchodování.

Shopify Inc. (SHOP)

Nakoupit akcie Shopify Inc. za $63.82 (1.29%)

Hlavním důvodem, který analytici uvedli, je samotná velikost trhu elektronického obchodování, kterého se podle jejich názoru společnost Shopify sotva dotkla – s pouhým 11% podílem na trhu. Analýza J.P. Morgan naznačuje, že každý další bod podílu na trhu by společnosti mohl přidat téměř 600 milionů dolarů ročních tržeb.

Kromě toho zdůraznili, že společnost Shopify věnuje značné investice do výzkumu a vývoje, které předstihují investice konkurentů a umožňují jí být o krok napřed. Díky těmto iniciativám může společnost Shopify neustále představovat nové nabídky, které ji udržují v čele konkurenčního prostředí elektronického obchodování.

Poslední měsíce však pro společnost Shopify neprobíhaly zcela hladce. Minulý měsíc společnost přešla ve svém prvním fiskálním čtvrtletí do neočekávané ztráty. Společnost navíc zdůraznila, že prodej jejího logistického podniku pravděpodobně negativně ovlivní růst jejích tržeb ve druhém čtvrtletí.

Výsledek těchto okolností vedl k 18% poklesu cen akcií od 8. května, kdy společnost Shopify oznámila čtvrtletní zisk. Tento prudký pokles je v ostrém kontrastu s 4% růstem indexu S&P 500 ve stejném období. Přesto je podle odhadu J.P. Morgan tento propad akcií společnosti Shopify ideální příležitostí pro potenciální investory k nákupu akcií.

Při hodnocení vývoje cen akcií společnosti Shopify je nezbytné doplnit širší kontext o působení společnosti Shopify na trhu elektronického obchodování, kde je významným hráčem od svého vzniku v roce 2004. Platformu společnosti Shopify využívá více než milion společností rozprostřených v různých sektorech elektronického obchodování, včetně podniků ze seznamu Fortune 500.

Důvěra investorů pramení také z konzistentních výsledků a dobrého finančního zdraví společnosti Shopify. Společnost má solidní rozvahu s 2,48 miliardy dolarů v hotovosti a relativně nízkou mírou zadlužení, což jí dává dobré předpoklady pro budoucí investice.

Zdroj: Unsplash

Navzdory nedávnému poklesu cen akcií naznačuje optimistický postoj banky J.P. Morgan ke společnosti Shopify víru v udržitelnost modelu společnosti a její potenciál k neustálému růstu. Investoři směřují k odolnosti společnosti Shopify, jejímu silnému postavení na trhu a závazku k inovacím jako k důvodům, proč nadále věřit v budoucí úspěch společnosti.

Současná situace vykazuje silný potenciál pro zvýšení podílu s nižším rizikem a vysokou pravděpodobností vyšších výnosů. Investoři by však před nákupem akcií jakékoli společnosti měli zvážit všechny aspekty celkového prostředí, budoucí plány firmy a své investiční cíle.

I když se na obzoru mohou objevit krátkodobé problémy, dlouhodobější budoucnost společnosti Shopify vypadá slibně díky jejím významným investicím do výzkumu a vývoje. Navíc její odhodlání zůstat na špici vývoje v oblasti elektronického obchodování by mohlo znamenat potenciální výhodu oproti konkurentům na neustále se digitalizujícím globálním trhu.

Závěrem lze říci, že společnost Shopify zůstává silným soupeřem na trhu elektronického obchodování, a to i přes nedávný pokles ceny jejích akcií. Nadále investuje do inovací a vývoje, což by jí mohlo zajistit pozici předního hráče na dlouhá léta dopředu. Bez ohledu na krátkodobé výkyvy na trhu zůstává dlouhodobý výhled pro akcie společnosti Shopify pozitivní, což z ní podle předních finančních analytiků činí dobrou investiční příležitost.