Kvůli strachu z vysvědčení už děti na Linku bezpečí tolik nevolají. Víc je trápí úzkosti a sebepoškozování

Konec školního roku býval tradičně obdobím, kdy se na pracovníky Linky bezpečí obracely děti, které měly obavy, jak rodičům vysvětlí své špatné známky. V posledních letech to ale neplatí. Školy totiž zavedly online známkovací systémy, přes které sdílí s rodiči prospěch dítěte po celý školní rok. Na Linku bezpečí teď volají děti hlavně kvůli depresím a úzkostem.