Závislost ‚neurvete‘ silou a vůlí, ale dlouhodobou motivací, říká adiktolog

„Když se lidé noří do studené vody, trénují na triatlon a dělají jiné heroické výkony, tak to jim způsobuje uvolnění těch látek, které způsobují i návykové látky,“ upozorňuje adiktolog a kouč Adam Kulhánek. Čím dříve člověk začne s kouřením, tím těžší pro něj pravděpodobně bude přestat a tím větší budou i dopady na zdraví. Závislost na tabáku ale nevytváří jen nikotin. Kouření má mnoho rozměrů, odvykajícím kuřákům chybí i jeho sociální rozměr.