Bill Gates plánuje rozdat „prakticky všechno“ ze svých 113 miliard dolarů

Finanční odborníci obvykle doporučují, abyste si dávali pozor na to, jak rozdělujete své peníze, aby vám nedošly. Ale pro miliardáře Billa Gatese je vyčerpání peněz cílem.

Spoluzakladatel Microsoftu tento týden oznámil, že věnuje 20 miliard dolarů Nadaci Billa a Melindy Gatesových, a zároveň zopakoval svůj slib, že „prakticky veškeré své jmění odevzdá nadaci“ a nakonec úplně vypadne ze seznamu nejbohatších lidí světa.

Gates své plány oznámil ve středu v příspěvku na Twitteru, kde napsal: „Mám povinnost vrátit své prostředky společnosti způsobem, který má největší dopad na snížení utrpení a zlepšení života. A doufám, že i ostatní v pozici velkého bohatství a privilegií se v této chvíli vzchopí.“

Gates spolu se svou bývalou manželkou Melindou French Gatesovou věnoval nadaci od roku 1994 již více než 50 miliard dolarů. Aby však čtvrtý nejbohatší člověk světa dosáhl svého cíle, bude muset vynaložit obrovské filantropické úsilí a rozdat téměř celý majetek, který agentura Bloomberg v současnosti odhaduje na 113 miliard dolarů.

Zde se dozvíte, jak se mu to může podařit a jaký by to mohlo mít dopad.

Zdroj: Getty Images

Dosavadní dopad Gatesovy nadace – a pohled do budoucna
Ve středečním příspěvku na svém blogu Gates napsal, že Gatesova nadace plánuje zvýšit své roční výdaje o 50 % – ze současných 6 miliard dolarů na 9 miliard dolarů do roku 2026.

„Nyní je jasné, že potřeba ve všech oblastech, kde pracujeme, je větší než kdy jindy. Velké krize naší doby vyžadují, abychom všichni dělali více,“ napsal Gates a poukázal na nedávné „obrovské globální neúspěchy“, od pandemie Covid-19 po ruskou invazi na Ukrajinu.

Nadace byla založena v roce 2000 a již nyní je jednou z největších charitativních organizací na světě. Tato nezisková organizace financuje různé účely, přičemž se zaměřuje zejména na hledání řešení globálních problémů, jako jsou nemoci, chudoba, změna klimatu a přístup ke zdravotní péči a vzdělání.

Do budoucna Gates napsal, že chce, aby se z jeho stále rostoucích darů financoval výzkum a vývoj zaměřený na prevenci budoucích pandemií, zmírnění klimatických změn a snížení celosvětové dětské úmrtnosti na nemoci, kterým lze předcházet, v příštích desetiletích na polovinu.

Kritici nadace poukazují na potenciální nebezpečí – a střet zájmů – plynoucí z toho, že tak velká charitativní organizace má neúměrnou moc nad tím, jak jsou utráceny desítky miliard dolarů, zejména na otázky velkého globálního významu. Tito kritici tvrdí, že soukromé neziskové organizace by měly mít větší veřejný dohled a odpovědnost.

Zdroj: Reuters

Gatesova nadace však již nesporně ovlivnila svět k lepšímu. Ve studii z roku 2008 vědci z Riceovy univerzity zjistili, že nadace přispěla k větší finanční podpoře Národního institutu zdraví pro výzkum vakcín proti malárii a tuberkulóze a dalších globálních nemocí, jako je astma a srdeční choroby.

Stejně tak hrála Gatesova nadace klíčovou roli při vzniku Gavi, Vaccine Alliance – globálního zdravotnického programu založeného v roce 2000, který poskytuje očkování chudým zemím a pomohl očkovat téměř 1,2 miliardy lidí proti nemocem, jako je Covid-19, dětská obrna a spalničky. Nadace přispěla do programu více než 4 miliardami dolarů, včetně 750 milionů dolarů v počátečním financování, a zároveň pomohla přesvědčit vlády a globální zdravotnické organizace, aby přispěly dalšími miliardami.

Program uvádí, že od svého spuštění zabránil více než 15 milionům úmrtí.

Gatesovo jmění může ještě narůst, než se ho všeho vzdá.
Drtivá většina Gatesova majetku pochází ze soukromých podílů a běžných akcií, včetně údajného 1% podílu ve společnosti Microsoft, který je v současné době oceněn na zhruba 19 miliard dolarů. Jeho čisté jmění kolísá podle vývoje trhu a za posledních pět let se zvýšilo asi o 25 % – navzdory dřívějším darům na charitu a převodu nejméně 6 miliard dolarů na jeho bývalou manželku z rozvodu v roce 2021.

Pokud bude tento majetek nadále nabývat na hodnotě, může se stát, že Gates bude mít k rozdávání ještě více než 113 miliard dolarů.

Zdroj: Reuters

Historicky Gates věnoval akcie Microsoftu a další investice přímo charitativním organizacím, jako je Nadace Billa a Melindy Gatesových, která drží většinu svého nyní téměř 70miliardového nadačního jmění v akciích. Do budoucna by mohl pokračovat v darech ve formě akcií, nebo se rozhodnout některé své podíly zlikvidovat a darovat jejich hodnotu v hotovosti.

To by se téměř jistě stalo, pokud jde o majetek, jako jsou nemovitosti – včetně domu u jezera v Medině ve státě Washington o rozloze 66 000 čtverečních stop, který společnost Wealth-X v roce 2019 ocenila na 80 milionů dolarů – a sbírka umění, kterou společnost Wealth-X oceňuje na 130 milionů dolarů, včetně děl Leonarda da Vinciho.

Každopádně to bude jistě obrovský podnik, ale miliardář říká, že se na něj těší. Ve svém blogovém příspěvku Gates napsal, že akt rozdávání svého bohatství nevnímá jako oběť.

„Cítím se poctěn, že se mohu podílet na řešení těchto velkých výzev, tato práce mě baví a věřím, že mám povinnost vrátit své prostředky společnosti způsobem, který má největší dopad na zlepšení života,“ napsal.