Apple: Nepropadejte panice, držte akcie dlouhodobě jako Warren Buffett

Všechny hlavní tržní indexy v poslední době trpí vysokou volatilitou v důsledku makroekonomických nejistot, jako je inflace.

Akciový trh (i trh dluhopisů) prochází v poslední době extrémní volatilitou v důsledku řady makroskopických rizik, od prudce rostoucí inflace až po situaci v Rusku a na Ukrajině. Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, právě vyšly údaje o srpnovém indexu spotřebitelských cen, který se ukázal být vyšší, než se očekávalo. Meziroční nárůst dosáhl 8,3 % oproti očekávaným 8,1 %. Akciový trh na to reagoval zhruba 5% poklesem indexu NASDAQ 100 a 4% poklesem indexu S&P 500.

Pro lepší představu je v následujícím grafu uvedeno 20 největších denních poklesů indexu S&P 500 od roku 1923, kdy byl index poprvé představen. Všimněte si, že se jedná o největší denní ztráty POINTů podle uzavírací ceny. Denní pokles o 4 % by znamenal ztrátu téměř 180 bodů v indexu S&P 500. A taková ztráta by byla pátým největším denním poklesem od roku 1923! V dnešní době mají investiční média tendenci používat výraz „panika“ podle mého názoru až příliš liberálně a já se k tomuto zneužívání rozhodně nechci přidávat. Ale podle jakýchkoli měřítek si myslím, že je spravedlivé říci, že investoři panikaří, když denní pokles je v rámci 20 (natož 5) největších bodových ztrát za posledních zhruba 200 let.

Zdroj: Reuters

Co bychom měli dělat? Pro začátek bychom NEMĚLI panikařit spolu se stádem. Místo toho bychom se měli držet disciplinovaného přístupu a osvědčených metod, kterým skutečně rozumíme. A podle mě (oddaného Buffettova kultisty) jsou právě takovéto těžké časy dobou, kdy je třeba vrátit se k základům, ignorovat šumy a vybírat si podniky s trvalými ekonomickými příkopy, a ne dočasné ekonomické údaje.

Činy samotného velmistra pravděpodobně hovoří hlasitěji než cokoli, co zde mohu napsat, zejména pokud jde o jeho pozici ve společnosti Apple (NASDAQ:AAPL). Jistě již víte, že Buffett od roku 2016 agresivně akumuluje akcie AAPL v akciovém portfoliu Berkshire Hathaway (BRK.B). A v současné době je AAPL nejen největší pozicí v akciovém portfoliu BRK, ale také nadměrně velkou pozicí i s ohledem na jeho koncentrovaný styl. Jeho pozice v APPL je v současné době při současných tržních cenách oceněna na zhruba 122B USD, což představuje více než 40 % akciového portfolia a téměř 20 % celkové tržní kapitalizace BRK. Ještě výmluvnější je, že v poslední době také stále přidává akcie uprostřed všech makroekonomických nejistot. Jak vidíte, během prvního čtvrtletí 2022 přidal 3,8 milionu akcií a během druhého čtvrtletí 2022 další 3,0 milionu akcií. Tyto přírůstky se zdají být malými bramborami (jen asi 0,43 % stávající pozice), ale v absolutním vyjádření jsou poměrně značné a dohromady činí více než 1 mld. dolarů.

Proč tedy vybudoval tak velkou pozici a stále ji navyšuje? Ve zbývající části tohoto článku budu tvrdit, že jeho rozhodnutí o vstupu v roce 2016 je klasickým příkladem nákupu vynikajícího podniku za cenu kolem 10x EBT (zisk před zdaněním). A při současných cenách je, pravda, mnohem dražší než 10xEBT. Ale uvidíte, že jeho současné ocenění je stále velmi rozumné vzhledem k jeho vynikajícím vyhlídkám na trvalý růst. A jakmile pohled trochu rozšíříte, uvidíte, že je stále mnohem lepší volbou než celkový trh (a tedy většina akcií na trhu).

Apple a Buffettovo pravidlo 10x před zdaněním

Pokud jste stejně jako tento autor oddanými Buffettovými kultisty, určitě jste si všimli nebo slyšeli, že velmistr za mnoho svých největších a nejlepších obchodů platil ~10x zisk před zdaněním. Seznam je opravdu dlouhý, počínaje Coca-Colou (KO), American Express (AXP), Wells Fargo (WFC), Walmart (WMT), Burlington Northern a samozřejmě i nedávným nákupem AAPL.

Zdroj: Pexels

V případě, že jste s Buffettovým pravidlem 10x EBT seznámeni poprvé, mám na blogu článek, který poskytuje všechny podrobnosti plus všechny otázky a odpovědi, které jsem obdržel. Pro snadnější orientaci uvádím stručné shrnutí:

Buffett zaplatil ~ 10x zisk před zdaněním za mnoho svých největších a nejlepších obchodů, jak bylo uvedeno výše. Je to sotva náhoda, protože nákup podniku, který navždy stagnuje, při 10xEBT by již poskytoval 10% výnos ze zisku před zdaněním, což je přímo srovnatelné s 10% výnosem dluhopisu. Jakýkoli růst je bonus.Pravidlo 10xEBT NEznamená, že byste měli jít a koupit každou/každé akcie, jejichž cena je nižší než 10xEBT. Investoři čelí dvěma základním rizikům: A) riziko kvality nebo hodnotové pasti a B) riziko ocenění, tj. že zaplatíte příliš mnoho. Pravidlo 10x před zdaněním slouží hlavně k tomu, aby se zabránilo riziku typu B POTÉ, co již bylo riziko typu A eliminováno.Jak tedy eliminovat rizika typu A? Hledám především tři věci. Za prvé a za druhé, podnik by neměl mít existenční problém v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. A za třetí, podnik by měl mít slušnou šanci růst (tzv. věčným tempem růstu). To bude plus.Společnost AAPL v letech 2016 a 2017 zjevně splňovala všechny výše uvedené požadavky. Nejenže neměla žádná existenční rizika, ale také vykazovala vynikající ziskovost (o tom později), a byla tedy (nebo dalším) učebnicovým příkladem Buffettova pravidla 10xEBT.

Akcie společnosti AAPL: Proč Buffett stále přikupuje?

Další otázka nyní zní: proč stále přidává do své pozice v AAPL, když její ocenění již není 10x EBT? Ve skutečnosti je nyní při své ceně v době psaní tohoto článku na úrovni přibližně 21,1x FW EBT. Budu předstírat, že znám jeho myšlenky. Ve zbytku článku se však pokusím jeho myšlenkový proces přetvořit. A podle mne se důvody většinou řadí do následujících tří kbelíků a ve zbytku článku je postupně rozvedu.