Na světě žije 192 lidí s majetkem vyšším než 10 miliard dolarů, tvrdí Wealth-X

Navzdory pandemii Covid-19 se počet světových miliardářů v roce 2021 již třetím rokem po sobě dále rozšiřoval.

Na konci loňského roku bylo 3 311 miliardářů, což je o 3,3 % více než v roce 2020, kdy jich bylo 3 204. Jejich celkový majetek vzrostl o 17,8 % na rekordních 11,8 bilionu USD, uvádí se ve středu zveřejněné zprávě společnosti Wealth-X, která poskytuje informace o globálním bohatství a jeho znalostech.

Z celkového počtu miliardářů byla více než polovina považována za „nižší třídu“, která zahrnuje osoby s majetkem mezi 1 a 2 miliardami USD. Přibližně 192 osob, tedy 6 % celosvětové populace miliardářů, mělo čisté jmění přesahující 10 miliard USD. Celkový majetek této skupiny ve výši 4,8 bilionu USD však podle zprávy představoval 41 % celkového majetku miliardářů a jen o málo nedosahoval roční tržní hodnoty japonské ekonomiky, která je třetí největší na světě.

Přibližně 17 % celkového majetku miliardářů patřilo 20 „supermiliardářům“, tedy osobám s čistým jměním vyšším než 50 miliard USD. Do tohoto exkluzivního seznamu patří Elon Musk ze SpaceX s odhadovaným čistým jměním 234,5 miliardy USD, Bernard Arnault z LVMH, jehož rodina disponuje více než 151 miliardami USD, a Jeff Bezos z Amazonu s čistým jměním 142,2 miliardy USD.

Zdroj: Reuters

Tento trend – bohatství se stále více koncentruje v nejvyšších vrstvách i v nejbohatší třídě světa – má podle zprávy mnoho faktorů, včetně rychlé digitalizace globální ekonomiky, stimulů centrálních bank, vzestupu „velkých technologií“ a růstu nemovitostí.

„Od roku 2020 posílil mnohé z těchto trendů rušivý dopad pandemie na globální ekonomiku,“ uvádí zpráva.

Z regionálního hlediska stále dominuje Severní Amerika s 1 035 miliardáři, která poprvé překročila hranici 1 000 miliardářů. Oproti roku 2020 to znamenalo nárůst o 5,6 %.

Největší nárůst zaznamenala Evropa, kde se počet miliardářů meziročně zvýšil o 6,8 % na 954. V Asii, bez Tichomoří, žilo 899 miliardářů, což je o 1,8 % více než před rokem.

Zdroj: Getty Images

Na úrovni jednotlivých zemí se v čele žebříčku umístily Spojené státy s 975 miliardáři a celkovým majetkem miliardářů ve výši 4,45 bilionu USD. Na druhém místě se umístila Čína (bez zvláštní oblasti Hongkong) se 400 miliardáři, což je o 2,4 % méně než v roce 2020.

Pětici zemí s největším počtem miliardářů doplnily Německo, Indie a Velká Británie.

Za zmínku stojí Indie, která se 124 miliardáři poskočila o čtyři místa oproti předchozímu roku a na čtvrtém místě žebříčku miliardářských zemí vystřídala Rusko. Podle zprávy se ruská miliardářská populace v roce 2021 zmenšila o 10,8 % na 107 osob a přistála na osmém místě seznamu.

Vytváření miliardářského bohatství v Indii „je podporováno kombinací silného hospodářského růstu, strukturálních reforem, rozvoje infrastruktury a politické záštity“, uvádí zpráva.

Zdroj: Getty Images

Mezi další klíčová zjištění zprávy patří:

– Nejvíce miliardářů se nachází v New Yorku (135), následuje Hongkong (114) a San Francisco (85);
– Kuvajt City, hlavní město Kuvajtu v Perském zálivu, bylo nejlépe hodnoceným městem z hlediska hustoty miliardářů – jeden miliardář připadá přibližně na každých 33 000 obyvatel; druhé místo obsadilo San Francisco a třetí Hongkong;
– Dominantním primárním odvětvím bylo bankovnictví a finančnictví, na které připadala více než pětina světové populace miliardářů. Následovaly průmyslové konglomeráty, nemovitosti, technologie a výroba;
– Nejčastějším filantropickým cílem mezi miliardáři bylo vzdělávání, na které přispělo 65,9 % miliardářů. Mezi další nejčastější účely patřila zdravotní péče a lékařský výzkum (42,7 %), umění a kultura (41,2 %), sociální služby (38 %) a ochrana životního prostředí a zvířat (19,1 %);
– 40 % miliardářů bylo ve věku 70 let a více; 11 % bylo mladších 50 let s mediánem věku 66 let; průměrný věk technologických miliardářů byl 55 let;
– Přibližně 13 % miliardářů tvořily ženy.